top of page

WELCOME

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

retrato olga guerrero

Olga 
Guerrero

Coach Psicocorporal

Postgrau en mètode M.A.R.

Acompanyament en procesos de DOL

                
Et pucacompanyar, quan havent viscut una pèrdua o tancament d'una etapa o relació,hagisperdut també la pau interior, la serenitat i l' alegria de viure. O sentis que en el seu moment no vas poder fer el dol i tot havent passat temps, aquest continua obert. Per aquest acompanyament utilitzo elprocésM.A.R.

Què és el procés M.A.R.?

Les seves sigles volen dir Moviment cap al'AgraïtRecord.
Ésunprocéspersonal i individual que permet transitar el dol, elaborar la sevapèrduaa través d'untreball personal,íntimirespectuós.
Un espai queafavoriràl'expressiói l'elaboraciódel dol quetécom objectiu el moviment cap al recordamorósi agraït.

Quan està especialment indicat?

Està indicat per a situacions vitals personals que es poden donar al llarg de la nostra vida i que impliquen finals o pèrdues:
Duels Evolutius: infància, pubertat, adolescència, emancipació.
Duels Afectius: parts, deslletament, escolarització, separacions i divorcis.
Duels Socials:canvis d’estatus, desocupació, jubilació...
Duels Corporals: envelliment, menopausa, malalties, avortaments, morts...

T’acompanyo en aquest transit 

M.A.R. és un procés integratiu, creat pel psicòleg clínic psicoterapeuta Carlos Odriozola: “Para ayudar en la elaboración del duelo, cuyo desenlace no es el olvido, sino el agradecido recuerdo”.
 

bottom of page