top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Última actualització: Desembre 2020.

 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

CASELLAS NATURAL S.L., com Responsable del Tractament, l’informa que, segons disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollirem les seves dades personals i perquè les recollim, què fem amb aquestes, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta política.

2. CONTACTE

Denominació social: CASELLAS NATURAL S.L.

Nom comercial: CREIX CASELLAS

CIF: B66554023

Domicili: Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 37, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

e-mailcreixcasellas@gmail.com

 

3. PRINCIPIS CLAUS

Sempre hem estat compromesos en presentar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, el que inclou el tractament de les seves dades amb seguretat i transparència.

Els nostres principis són:

 • Legalitat. Només recopilarem les seves dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
   

 • Minimització de dades. Limitarem la recollida de dades de caràcter personal a l’estrictament rellevant i necessari per als fins que s’han recopilat.
   

 • Limitació de la Finalitat. Només recollirem les seves dades personals per les finalitats declarades i només segons els seus desitjos.
   

 • Precisió. Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.
   

 • Seguretat de les dades. Aplicarem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, tals com divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
   

 • Accés i rectificació. Disposem de mitjans per accedir o rectificar les seves dades quan ho consideri oportú.
   

 • Conservació. Conservarem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre sigui necessari per a les finalitats que s’han recollit.
   

 • Les transferències internacionals. Quan es doni el cas que les vostres dades vagin a ser transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
   

 • Tercers. L’accés i transferència de les dades personals a tercers es porten a cau d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
   

 • Màrqueting directe i cookies. Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

 

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu (nom, telèfon o e-mail)

 

També recollirem de forma automàtica dades sobre la  visita al nostre lloc web, segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollirem i amb quina finalitat. En general, recollirem i tractarem les seves dades personals amb el propòsit de:

 • Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
   

 • Enviament de comunicacions.

 

5. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

 • Se’ns doni el consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
   

 • Per requeriment legal.
   

 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat per als seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
   

 • Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant la relació contractual entre vostè i nosaltres.

 

6. COMUNICACIONS DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb CASELLAS NATURAL S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

 

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot  posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

 • Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada a l’Article 15,1 del RGPD.
   

 • Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes, o estiguin incompletes d’acord amb l’article 16 RGPD.
   

 • Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.
   

 • Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.
   

 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.
   

 • Oposar-se al tractament de les seves dades d’acord amb l’Article 21 del RGPD.
   

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada a creixcasellas@gmail.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

8. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la Llei de Protecció de Dades Aplicable, que serà la que prevalia en qualsevol cas.

Aquesta política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això es porti a terme, l’avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la  nostra política i que confirmi la seva acceptació.

bottom of page